Kingspan Insulation

Kingspan Insulation NL

Kingspan Group Kingspan Insulation

Cenu za příspěvek k úsporám energie získala v soutěži Výrobek roku 2015  Izolační deska pro vnitřní zateplení, kterou pod názvem Kingspan Kooltherm K17 vyrábí společnost Kingspan Izolace. Kooltherm-K17.jpg

 

Jedná se o izolační desku z rezolové pěny, která je opatřena na jedné straně povrchovou úpravou na bázi skleněné tkaniny a na druhé straně uzavřenou izolační hliníkovou fólií proti úniku páry, na níž je upevněna sádrokartonová deska o tloušťce 12,5 mm. Využívá se zejména při rekonstrukcích či při zateplení památkově chráněných budov, kde není možné zateplit historickou fasádu. Díky svým výjimečným izolačním vlastnostem (hodnota tepelné vodivosti λ již od 0,020 W/m∙K) a mimořádně nízké tloušťce, je ale oblíbená i v novostavbách – například u nověbudovaného depozitáře Umělecko-průmyslového muzea v Praze-Stodůlkách.

 

Soutěž Výrobek roku

Soutěž stavebních výrobků a technologií - Výrobek roku - pořádá vydavatelství Vega spol. s r.o. Cílem soutěže je upoutat pozornost na pokrokové výrobky a technologické postupy, které jsou určeny pro stavebnictví a jsou uvedeny na trh Evropské unie, zejména v České republice. Odbornými partnery soutěže jsou Veletrhy Brno, a.s., Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Institut udržitelné výstavby, s.r.o. a časopis Stavebnictví a interiér.

 

Ceny

Ceny v soutěži udělují dvě poroty složené z respektovaných osobností českého stavitelství. Odborná porota, která se skládá z pedagogů a přednášejících vybraných vysokých a středních škol stavebního zaměření, v počtu kolem 20 porotců, uděluje tři Hlavní a tři Speciální ceny (Za nápaditost, Za příspěvek k úsporám energie a Za design). Profesní porota, složená z aktivních architektů a stavebních inženýrů, uděluje Platinovou, zlatou a stříbrnou cenu. Obě poroty posuzují přihlášené výrobky a technologie na základě veřejně publikovaných informací (v odborných časopisech a na profesních veřejných portálech), přihlašovateli poskytnutých materiálů, ústní prezentace před porotci a také na základě předvedení výrobků.

Více informací na TZB info: Izolační deska Kooltherm K17 je výrobkem roku

Zdroj: Kingspan Insulation

za-prispevek-k-usporam-(2)-page-001.jpgprispevek-k-usporam-(2)-page-001.jpg