Kingspan Insulation

Kingspan Insulation NL

Kingspan Group Kingspan Insulation

Kingspan Optim-R

NOVÁ GENERÁCIA IZOLÁCIÍ

Regulačné požiadavky sú spojené so vzrastajúcou potrebou vysoko účinných tepelných izolácií pri výstavbe budov. A to je veľmi dobre, pretože lepšie tepelné izolácie budov znižujú energetickú spotrebu budov a tým aj dopyt po energiách. Použitie izolantov väčších hrúbok znamená vyššiu záťaž na konštrukciu budovy a zložitejšie stavebné konštrukcie. S tým ďalej súvisí aj zvýšené finančné náklady.

Spoločnosť Kingspan Izolácie vyvinula výrobok OPTIM-R™. Vysoká úroveň tepelnej účinnosti pri minimálnej hrúbke, ktorú dosahuje Kingspan OPTIM-R™, poskytuje riešenie pre aplikácie, kde je nedostatok priestoru problémom.
 
Kingspan OPTIM-R™ je panel s vákuovou izoláciou (t.j. vacuum insulation panel čiže VIP), ktorý poskytuje trikrát lepšie izolačné vlastnosti v porovnaní s jestvujúcimi vysoko kvalitnými materiálmi a až päťkrát lepšie vlastnosti ako bežne dostupné izolačné materiály. To predstavuje významné zlepšenie a radikálnu skokovú zmenu pri riešení tepelných izolácií.

 
 

 

Referencie