Kooltherm K118 Interiérová doska | Kingspan

Kingspan Insulation NL

Kingspan Group Kingspan Insulation

Kingspan Kooltherm K118 Interiérová doska

Vnútorná izolácia od Kingspan Insulation

Kingspan Kooltherm K118 Interiérová doska

Vlasnosti
Našu vnútornú izoláciu môžete využiť na zateplenie stien aj strechy zvnútra. Túto izolačnú dosku dodávame s parotesnou zábranou a sadrokartónovou doskou hrubou 12 mm, vďaka čomu je ideálnym riešením pri rekonštrukcii. Navyše sa s ním dá veľmi jednoducho manipulovať.
Súhrn výhod izolácie Kingspan Kooltherm K118 Interiérová doska
  • Hodnota lambda 0,018 W/m.K
  • Najmenšia strata obytného priestoru
  • Ideálne riešenie pre rekonštrukcie
  • Najtenší izolačná doska určený pre renovačné práce
  • Jednoduché spracovanie. Výrobok dodávame s parotesnou zábranou a sadrokartónovou doskou s hrúbkou 12 mm.
Súčiniteľ prestupu tepla λ
(fenolové jadro)
0,018 W/m·K
0,190 W/m·K  (sádrokarton)
Pevnosť v tlaku ≥100 kPa pri 10% deformacii
Faktor difúzneho odporu μ 38
Objamová hmotnost ca. 35 kg/m³
Povrch rub Textilie na bázi skla
Povrch  líce Sádrokartonová deska 12mm + parotěsná folie s hliníkovou vložkou
Jádro Tuhá fenolická pěna
Rozmery plošné 1200 x 2600 (mm )
Výrobné hrúbky 20-45-65-80-90-110 (mm)
                  + 12 mm sádrokarton
Úprava hrán rovná
Rozmerová stabilita < 1,5% ( 48h;-20, 70, 70°C; 90% r.v.)
Priepustnosť vody < 2% WS
Reákcia na oheň B-s1, d0
 
 

Downloads

Brožúra

Referencie