Kingspan Insulation

Kingspan Insulation NL

Kingspan Group Kingspan Insulation

Kooltherm K5 chráni slovenskú pamiatku

Bytový dom Nová Doba 1 v Bratislave predstavuje unikátne dedičstvo slovenskej funkcionalistickej architektúry. Vďaka citlivej rekonštrukcii s podporou našich najmodernejších izolačných materiálov Nová Doba 1 hrdo vkročila do 21. storočia.

 

Hlavnú časť obnovy  tvorilo zateplenie obvodového plášťa realizované zatepľovacím systémom novej generácie s izolantom Kingspan Kooltherm K5 na báze rezolovej peny, zateplenie suterénnych  priestorov, sanácia obvodových múrov spodnej časti objektu, výmena okenných výplňových konštrukcií, dodávka a montáž hliníkových vstupných dverí, hlavných vstupov, brán a výkladov nebytových priestorov, vyregulovanie teplej úžitkovej vody, rekonštrukcia rozvodu studenej vody, plynovodu, rekonštrukcia elektroinštalácie.

Základnou myšlienkou obnovy bola snaha previesť zmeny s citom, rešpektom a úctou k architektúre času, v ktorej vznikla. Dôležité ale bolo, aby obytný blok vyhovel európskej  smernici EPBD, známej ako „20-20-20“. 

Izolácia nielen pre pamiatky

Projektanti vybrali ako najvhodnejší izolačný materiál našu izoláciu z rezolovej peny. Vonkajšia fasádna doska Kingspan Kooltherm® K5 je tepelnoizolačná doska z tuhej peny, ktorá izoluje dvakrát lepšie než iné materiály. Izolačné dosky Kooltherm majú v porovnaní s inými (tradičnými) izolačnými materiálmi najvyššiu tepelnú účinnosť na meter štvorcový, sú trvanlivé, ekologické a ľahko sa spracovávajú. Jadro dosák tvorí tuhá rezolová pena s uzatvorenou bunkovou štruktúrou. Koeficient tepelnej vodivosti λ je už od 0,020 W/m .∙K. Dôležitým parametrom pri rozhodovaní boli i medzinárodné renomé kvalitného európskeho výrobcu, špičkový servis a jednoduchá montáž. 

Použité materiály

Nová Doba 1. etapa 14 000 m2 – Kooltherm K5 tl. 50 mm, detail tl. 20 mm.

Nová Doba 2. etapa 6000 m2 – Kooltherm K5 tl. 80 mm, detail tl. 20mm.

DSC_3729.jpg

DSC_3081.jpg

DSC_2905.jpg

DSC_3704.jpg

DSC_3722.jpg