Kingspan Insulation

Kingspan Insulation NL

Kingspan Group Kingspan Insulation

Projekt Waltrovka Aviatica

Projekt Waltrovka Aviatica je prvou budovou rozsiahleho komplexu na území bývalej továrne Waltrovka v Prahe-Jinoniciach. Nová mestská štvrť Waltrovka ponúkne budúcim užívateľom prvotriednu kvalitu, komfort a zázemie. Ťažké stroje v bývalých továrňach nahradia v budove Aviatic nadčasové kancelárie. V nasledujúcich etapách budú vybudované ďalšie budovy ponúkajúce moderné bývanie, reštaurácie a obchody.

Projekt Waltrovka Aviatica ašpiruje na udelenie certifikácie LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) na úrovni LEED Gold. Certifikácia LEED poskytuje nezávislé overenie, že budova bola navrhnutá s využitím stratégií zameraných na dosiahnutie vysokých požiadaviek v kľúčových oblastiach zdravia ľudí a životného prostredia, ako sú šetrenie s vodou, energetická efektívnosť, výber vhodných materiálov a kvalita životného prostredia. Finálna certifikácia LEED bude dokončená po odovzdaní budovy do plnej prevádzky, teda na jeseň roku 2015.

Vďaka vynikajúcim vlastnostiam a vzhľadom na kritériá certifikácie LEED, bol pre zateplenie stropných konštrukcií zvolený materiál Kooltherm K10 vyrábaný našou spoločnosťou.

Aviatica-piazza_web-(1).jpgAviatica_Celni_web.jpg
Penta_Aviatica_nadhled_V4_web.jpg