Kingspan Insulation

Kingspan Insulation NL

Kingspan Group Kingspan Insulation

Kooltherm K5 chráni slovenskú pamiatku

Miesto: Nová Doba, Bratislava, Slovenská republika

Použité materiály:

Nová Doba 1. etapa 14 000 m2 – Kooltherm K5 tl. 50 mm, detail tl. 20 mm.

Nová Doba 2. etapa 6000 m2 – Kooltherm K5 tl. 80 mm, detail tl. 20mm


Bytový dom Nová Doba 1 v Bratislave predstavuje unikátne dedičstvo slovenskej funkcionalistickej architektúry. Vďaka citlivej rekonštrukcii s podporou našich najmodernejších izolačných materiálov Nová Doba 1 hrdo vkročila do 21. storočia.

 

Hlavnú časť obnovy  tvorilo zateplenie obvodového plášťa realizované zatepľovacím systémom novej generácie s izolantom Kingspan Kooltherm K5 na báze rezolovej peny, zateplenie suterénnych  priestorov, sanácia obvodových múrov spodnej časti objektu, výmena okenných výplňových konštrukcií, dodávka a montáž hliníkových vstupných dverí, hlavných vstupov, brán a výkladov nebytových priestorov, vyregulovanie teplej úžitkovej vody, rekonštrukcia rozvodu studenej vody, plynovodu, rekonštrukcia elektroinštalácie.